W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 30/2015 Starosty Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz szczegółowych procedur dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2016-04-01

Numer uchwały:
6/2016

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2016-04-01