W sprawie:
powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2016-07-25

Numer uchwały:
17/2016

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2016-07-25