W sprawie:
zmieniające zarządzenie Starosty Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2017-11-15

Numer uchwały:
31/2017

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-11-15