W sprawie:
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Data uchwały:
2018-07-02

Numer uchwały:
16/2018

Podjęta przez:
Wicestarostę

Uchwała wchodzi w życie:
2018-07-02