W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 3/2018 Starosty Leszczyńskiego z dnia 22 stycznie 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz szczegółowych procedur dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2019-09-16

Numer uchwały:
20/2019

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-16