W sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz określenia osób, które mogą wchodzić w jej skład

Data uchwały:
2020-01-14

Numer uchwały:
1/2020

Podjęta przez:
Starosta Leszczyński

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-14