W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku

Data uchwały:
2020-02-26

Numer uchwały:
XXI/134/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-26