W sprawie:
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Data uchwały:
2020-03-23

Numer uchwały:
XXIII/142/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-23