W sprawie:
powierzenia Gminie Święciechowa zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Święciechowa

Data uchwały:
2020-05-12

Numer uchwały:
XXIV/143/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-12