W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2019 rok

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXV/149/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-25