W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXV/150/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego