W sprawie:
udzielenia Zarządowi Powiatu Leszczyńskiemu wotum zaufania

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXV/152/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-25