W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2019 rok

Data uchwały:
2020-06-25

Numer uchwały:
XXV/153/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-25