W sprawie:
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.:„ Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4790 P w m. Kąkolewo oraz nr 4791 P Łoniewo-Osieczna” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o

Data uchwały:
2020-07-23

Numer uchwały:
XXVI/156/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-07-23