W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXVII/161/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.