W sprawie:
wykazania do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Święciechowa.

Data uchwały:
2020-09-02

Numer uchwały:
21/2020

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-28