W sprawie:
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie powiatu leszczyńskiego domu pomocy społecznej oraz centrum usług dla seniorów w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXVIII/169/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-24