Podstawa prawna

Ustawa 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2023 r. poz. 904 t.j.)

Wymagane dokumenty

- wniosek właściciela

Termin i sposób załatwienia

Właściwy organ informuje właściciela na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej i terminie jej wniesienia.

Termin załatwienia - 14 dni od dnia zgłoszenia

Opłaty

Opłata skarbowa: -

Informacja o terminie odbioru dokumentu

pokój 205, telefonicznie pod nr 65 526 58 34