W sprawie:
powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2020-12-09

Numer uchwały:
38/2020

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-09