W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Data uchwały:
2020-12-22

Numer uchwały:
XXXI/189/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-22