W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach - wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 ze zm.) - zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany do kontroli obiektu i w razie potrzeby bezpiecznego usunięcia nadmiernej ilości śniegu znajdującej się na zarządzanych przez niego obiektach budowlanych. Obowiązek ten dotyczy również tymczasowych obiektów budowlanych takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg moze spowodować uszkodzenie obiektu.

W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak intensywne opady śniegu do obowiązków właściciela lub zarządcy należy podjęcie wszelkich koniecznych czynności przywracających bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych oraz osobom postronnym, usuwanie zagrożeń, które mogą pojawić się w okresie zimowym - powinno nastąpić niezwłocznie po ich wystąpieniu.