W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz szczegółowych procedur dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Data uchwały:
2021-04-23

Numer uchwały:
15/2021

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-23