W sprawie:
ogłoszenia Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”


Data uchwały:
2021-06-02

Numer uchwały:
26/2021

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-06-02