W sprawie:
udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-
Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”


Data uchwały:
2021-07-15

Numer uchwały:
XXXIX/226/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-15