W sprawie:
ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu oraz zasad delegowania i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu

Data uchwały:
2021-11-29

Numer uchwały:
XLIII/251/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-29