W sprawie:
zmieniająca Uchwałę NR XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Data uchwały:
2021-11-29

Numer uchwały:
XLIII/255/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-29