W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022 – 2025

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
XLVI/269/2022

Podjęta przez:
Rada Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-13