W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022 – 2025

Data uchwały:
2022-05-13

Numer uchwały:
LI/306/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-05-13