W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
LIII/313/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego