W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022 – 2028

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LVIII/334/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-29