W sprawie:
wyrażenia zgody na złożenia wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LVIII/335/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-29