W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LVIII/336/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-29