W sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp

Data uchwały:
2022-10-03

Numer uchwały:
28/2022

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiegp

Uchwała wchodzi w życie:
2022-10-03