W sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz określenia osób, które mogą wchodzić w jej skład

Data uchwały:
2022-11-24

Numer uchwały:
35/2022

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-11-24