Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka

Dyrektor: Emilia Nowak

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
e-mail:
  - Nauczyciele
              - Sekretariat
strona: 
             http://soswrydzyna.com
fax:
        65 538-84-89
tel:
        65 538-85-92
        65 538-85-89