Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

E-mail: kontakt@pinb-leszno.pl
Ulica: al. Jana Pawła II 23
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 65 529-68-51

Małgorzata Klimaszewska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 65 529-68-51

Agnieszka Żurczak
Inspektor
Koordynator do spraw dostępności
kontakt@pinb-leszno.pl
tel. 65 529-68-51

Dariusz Pawlikiewicz
Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 65 529-68-51

Sylwia Szkaradkiewicz
Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 65 529-68-51

Godziny urzędowania inspektoratu:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Numer rachunku do opłat skarbowych:

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


Hiperłącze do e-Budownictwa wypełnij wniosek on-line

obrazek obrazek

Kontrole stanu technicznego obiektów

Zasady bezpiecznego użytkowania butli

WNIOSKI - DRUKI

DO ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) należy dołączyć KARTĘ INFORMACYJNĄ!!!

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31.03.2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o źódłach ogrzewania budynków