Data wpisu i nr. sprawy

Imię i nazwisko inwestora

Adres i miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wszczęcia

Nr i data wydania decyzji

AB.6740.4.475.2020

26.05.2020

P4 Sp.z  o.o.

Strzyżewice, dz. 140

Stacja bazowa telefonii komórkowej

(kategoria XXVI)

26.05.2020r.

529/P/2020

z dnia 17.07.2020r.

AB.6740.4.652.2020

16.07.2020r.

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

Strzyżewice, dz. 167

Stacja bazowa telefonii komórkowej

(kategoria XXVI)

16.07.2020r.

762/P/2020

z dnia 17.09.2020r.