Data wpisu i nr. sprawy

Imię i nazwisko inwestora

Adres i miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wszczęcia

Nr i data wydania decyzji

AB.6740.4.933.2021

08.09.2021

P4 Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 271/4

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 Sp.z o.o. Nr LES3062 z wewnętrzną linią zasilającą

08.09.2021

   1082/2021    22.11.2021