zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2021

08.01.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 704/6, 704/3, 655, 647/2, 782/3, 687/30, 819/1, 709/4

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2021

08.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

 Henrykowo, dz. 575/25,571/15

 Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2021

18.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Ziemnice, dz. 235/5,287,245,293/3,233/1,234/1,1/31,1/23,1/22,226/2,1/24,297/1,246,295,234/2,247,232,296/1

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2021

18.01.2021

FRANKOWIAK Marzena

Gronówko, dz. 442

Budynek mieszkalny jednoropdzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2021

19.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 320/1, 409/6

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Krzycko Małe, dz. 25, 32/6

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 87, 95, 108

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2021

21.01.2021

PRAłAT Mateusz

Wilkowice, dz. 648, 646/16

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.9.2021

21.01.2021

GMINA RYDZYNA

Dąbcze, dz. 71/22, 71/8, 680/6, 20

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2021

21.01.2021

ENEA Oświetlenie Sp.  z o.o.

Rojęczyn, dz. 33, 45, 84/3

Rozbudowa oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.11.2021

21.01.2021

GIERLICH Bartosz

Wijewo, dz. 826/1

Instalacja gazowa (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2021

22.01.2021

JAMALEX Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 228/1, 228/2, 188/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2021

25.01.2021

ANIOł Adam

Gronówko, dz. 61/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 09.02.2021r.

Uzupełnienie z dnia 09.03.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 542

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 460, 432/1, 432/8, 433, 439/7, 439/2

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2021

27.01.2021

RES - BUD

Wojciech Reszczyński

Mórkowo, dz. 159

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.17.2021

27.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 124, 118/29, 118/28, 118/16, 118/15, 118/30, 120, 122/9

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.18.2021

27.01.2021

DINO POLSKA SPÓłKA AKCYJNA

Kłoda, dz. 347,348

Agregat prądotwórczy (kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.19.2021

04.02.2021

Gozdawa - Dydyńska Ewelina

Strzyżewice, dz. 260/4

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 09.02.2021r.

Uzupełnienie z dnia 08.03.2021r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  504/1, 504/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.21.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 763/10, 763/14, 763/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2021

09.02.2021

Prałat Mateusz

Wilkowice, dz. 633/3

Wewnętrzna instalacja gazowa z podziemnym odcinkiem w gruncie działki

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2021

09.02.2021

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  476, 472, 466/3, 466/13

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2021

10.02.2021

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Doświadczalny Pawłowice

Pawłowice, dz. nr 554

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w hali udoju fermy bydła

(kategoria XVIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2021

12.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 64/2,60/20,59/22,57/22,59/21,57/21,56/23,55/28,54/31,53/21,53/29,53/31,899,53/23,53/25,53/12,54/18,55/20,55/16,56/16,57/15,57/25,57/27,57/29,57/31,56/29,56/22,57/17,59/15,59/12,60/12,60/16,57/7,59/2,59/29,55/4,56/3,57/1,60/2

 Przebudowa nawierzchni (kategoria IV)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2021

22.02.2021

Grzelczak - Majer Olga 

Majer Marcin

Włoszakowice, dz.  242, 230/2,231/5

Sieć wod - kan

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2021

23.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna  -ulice : M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy, Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta ; dz. nr 54/6, 54/33, 55/31, 55/4, 169/7, 852, 862, 863, 915, 865, 848, 900, 898, 892, 887, 886, 899 oraz Dąbcze dz. nr 604, 471/2, 472

Przebudowa drogi gminnej

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.28.2021

26.02.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Strzyżewice, dz. 138/2, 135, 177/1, 222/1

Przebudowa sieci wodociągowej(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2021

26.02.2021

Maciąg Łukasz

Włoszakowice, dz.  559, 558/11, 561/12

Przebudowa sieci wod - kan (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Szybowników, dz.  91/2, 91/5, 91/13, 89/10, 89/18

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 w 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Lipowa, dz.  480/7, 503, 481

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn w 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.32.2021

26.02.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Osieczna, ul. Drzeczkowska, dz.  94/3, 83/7, 83/4, 84/3, 85/1, 75/3, 74/4, 81/1, 93/2

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącza kablowo - pomiarowe(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.33.2021

01.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, ul. Szkolna dz. nr 96/4, 104, 217/8, 217/9

Linie elektroenergetyczne nn wraz z  szafką kablową oraz złączem  kablowo - pomiarowym 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2021

02.03.2021

SUPRINO Sp.zo.o

Lasocice, dz. nr 763/14, 763/9

Przyłącze elektroenergetyczne SN i stacja transformatorowa(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/11

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.36.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2021

03.03.2021

Sieracki Jacek

Bukówiec Górny, dz. nr 1075/4, 1074/3,1073/1, 1087/1

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.39.2021

05.03.2021

Ryś Daniel

Brenno,  dz. nr 300/8

Wewnętrzna instalacja gazowa w istnejącym budynku jednorodzinnym(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2021

08.03.2021

Borowy Rafał

Zaborówiec,  dz. nr 2/6, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

sprzeciw

AB.6743.2.41.2021

12.03.2021

Musielak Mirosława i Kazimierz

Dąbcze, dz. nr 195/2

Wewnętrzna instalacja gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym(kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2021

12.03.2021

Kużawa Magdalena i Adam

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  nr 2 (kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2021

12.03.2021

Klecha Maria i Dariusz

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  mieszkalnego nr 3 (kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2021

12.03.2021

Zakrzewski Roman

Dąbcze, dz. nr 195/2

Wewnętrzna instalacja gazu dla lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym(kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2021

12.03.2021

Janiccy Katarzyna i Szymon

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  mieszkalnego nr 5 (kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2021

12.03.2021

Smuk Magdalena

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu   nr 6 (kategoria XIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.47.2021

15.03.2021

Ratajszczak Mirosław i Marzena

Bukówiec Górny, dz. 1103/8, 1103/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2021

16.03.2021

Nowakowski Przemysław

Osieczna, dz. 1192/6

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2021

17.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/37, 90/14, 90/21, 90/22, 90/18, 90/38, 90/24

Linie kablowe energetyczne 0,4 kV,  szafka kablowa SK oraz złącze  kablowo - pomiarowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.50.2021

19.03.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Lipno, dz. 393/5, 393/9

Sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.51.2021

23.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. 410/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2021

23.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. 410/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2021

26.03.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 782/6, 790/1

Sieć kanalizacji sanitarnej i rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

AB.6743.2.54.2021

26.03.2021

Bossa Monika

Mórkowo, dz. 398/20, 398/62, 398/63

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.55.2021

29.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Boszkowo - Letnisko, dz. 1000

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV oraz szafka SK- 4

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.56.2021

29.03.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 466/13, 466/3, 472

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE 100 RC SDR11 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.57.2021

30.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 1199/4, 80/1, 80/2, 108/2, 109, 134/1, 134/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.58.2021

30.03.2021

Wojciechowska Zofia

Dąbcze, dz. nr 273/4

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego nr 2 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.59.2021

30.03.2021

Kiąca Daria i Michał

Jezierzyce Kościelne, dz. nr 54/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2021

01.04.2021

Willer Aleksandra

Włoszakowice, dz. nr 561/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą 

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2021

01.04.2021

Muszyński Karol

Krzemieniewo, dz. nr 596/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2021

01.04.2021

Stachowiak Paulina i Maciej

Krzemieniewo, dz. nr 596/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2021

06.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Pomykowo, dz. nr 263/11, 263/10

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV, szafka kablowa SK- 4 oraz złącze kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.64.2021

07.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. nr 20, 64/39, 64/40, 63, 64/15

Wymiana szafki SK-4 na SK-6, linie kablowe - energetyczne 0,4 kV, montaż szafek SK-4 oraz złącza kablowo -pomiarowe ZK1x -1P

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.65.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cukrowa, dz. nr 515/52

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Polna, dz. nr 127/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.67.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Zachodnia, dz. nr 254, 252/12, 252/7

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.68.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cukrowa, dz. nr 515/52, 515/133, 515/140

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.69.2021

14.04.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Wilkowice, ul.  Różana, dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/19, 585/14, 585/1

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.70.2021

14.04.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód,  dz. nr 20/4, 28, 46

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.71.2021

14.04.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód,  dz. nr 20/1, 185/11

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.72.2021

14.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cisowa, dz. nr 148/2, 164/1, 165/8, 165/9

Linia elektroenergetyczna wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym nn - 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

AB.6743.2.73.2021

14.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Długie Nowe, ul. Piaskowa, dz. nr 163, 192, 201, 202/1, 202/6

Linia elektroenergetyczna wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym nn - 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 26.04.2021r.

Uzupełnienie z dnia 11.05.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.74.2021

14.04.2021

Kaczmarek Aneta i Paweł

Henrykowo, ul. Zaborowska  dz. nr 577/4

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.75.2021

15.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 170,168

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.76.2021

15.04.2021

Hodura Błażej Mazur Katarzyna

Smyczyna, dz. 60, 383/10, 383/24, 383/26

Sieć wodociągowa w drodze

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.77.2021

16.04.2021

Kosmala Aurelia i Dariusz

Wilkowice, dz. 657/1

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.78.2021

20.04.2021

Szady Barbara

Grotniki, dz. 929/3

Przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.79.2021

22.04.2021

Klamecka       Ewelina       Moskal Rajmund

Trzebania, dz. 36/8, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/1

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

AB.6743.2.80.2021

27.04.2021

Kałmuczak Paulina

Rydzyna, dz. 622

Wewnętrzna instalacja gazowa  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.81.2021

27.04.2021

Burda Franciszek i Stefania

Henrykowo, dz. 626, 627

Częściowa przebudowa z nadbudową istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą  użytkowania na pomieszczenia mieszkalne

 (kategoria I)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.82.2021

28.04.2021

Kliem Robert

Włoszakowice, dz.581/32

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.83.2021

28.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Cukrowa dz. 515/52, 515/144, 515/145, 515/147

Linia elektroenergetyczna wraz z szafką kablową oraz złączami  kablowo - pomiarowymi nn - 0,4 kV dla zasilenia budynków mieszkalnych(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.84.2021

30.04.2021

Łuszczak Sandra i Konrad

Wilkowice, ul. Kręta, dz. 647/9, 647/10,645/12

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 19.05.2021r.

 

sprzeciw

AB.6743.2.85.2021

30.04.2021

Towpik Czesław

Włoszakowice, dz.699

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.86.2021

04.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wijewo, ul. Siedmiórki, dz. 935, 934, 482

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa 

 (kategoria XXVI)

AB.6743.2.87.2021

05.05.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Lipno, ul. Jagienki, dz. 219/8

Sieć kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.88.2021

06.05.2021

Klak Małgorzata

Kąkolewo, dz. 400

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.89.2021

06.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 187/61, 187/64, 187/14, 187/62

Linia elektroenergetyczna  0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącze  kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.90.2021

10.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 331/14, 343, 331/37, 331/34, 1220/26, 1220/27, 1220/32, 1220/35

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV, linia kablowa 0,4 kV, złącze kablowo - pomiarowe ZK1-1Pp

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.91.2021

10.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Spacerowa, dz. 42/26

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.92.2021

12.05.2021

Miłkowscy Julian i Lucyna

Lasocice, dz. 353/4

Wewnętrzna instalacja gazowa  w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.93.2021

13.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kąkolewo, ul. Jabłonkowa, dz. 452/45, 452/46

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.94.2021

13.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. XX lecia, dz. 560, 562, 61, 515, 561/1

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.95.2021

14.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wijewo, ul. W.Witosa, dz.495/62, 495/17, 611/10

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV -  kablowa dla zasilania obiektu handlowego

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.96.2021

14.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Plater, Mieszkowskiego, dz. 1432, 1431

Sieć gazowa ś/c  dn 63PE 100 RC SDR11(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.97.2021

14.05.2021

GMINA LIPNO

Lipno, ul. Sportowa , dz.423, 429, 430

Oświetlenie uliczne(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.98.2021

14.05.2021

Apolinarska Dominika

Wilkowice, ul. Działkowa, dz. 608/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.99.2021

17.05.2021

Przybylska - Kicińska Iwona Kiciński Bartosz

Kłoda, dz. 901/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.100.2021

17.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 235/5, 229, 221/12

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.101.2021

19.05.2021

Olejnik Adrian

Niechłód, dz. 263/1, 263/3

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik bezodpływowy

 (kategoria I)

AB.6743.2.102.2021

19.05.2021

Gminny Zakład Komunalny Sp.zo.o

Krzycko Wielkie, dz. 320/1, 409/6

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.103.2021

20.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowy Belęcin, dz. 231

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100 RC SDR11(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.104.2021

26.05.2021

CZTERY PORY ROKU PHU ANETA PIOTROWSKA

Boszkowo, ul. Piaskowa, dz. 1004

Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I

 (kategoria I)

AB.6743.2.105.2021

27.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Jesionowa, dz. 784/7, 788/2, 790/1, 813/7

Linia  elektroenergetyczna wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn-0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.106.2021

28.05.2021

Makałowska Ewa

Święciechowa, ul. Szkolna, dz. 97

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

AB.6743.2.107.2021

28.05.2021

Kubicki Artur

Włoszakowice, dz. 483/7, 483/8

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

AB.6743.2.108.2021

28.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Górzno, dz. 78,83, 82

Linia  elektroenergetyczna kablowa nn wraz ze złączem kablowym 0,4 kV oraz szafką SK4

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.109.2021

28.05.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna na ulicy M.Konpnickiej, J. Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy, Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta, dz. 54/6, 54/33, 55/31, 55/4, 169/7, 852, 862, 863, 915, 865, 848, 900, 898, 892, 887, 886, 899, Dąbcze, dz. 604, 471/2, 472

Przebudowa drogi gminnej

(kategoria IV/XXV)

AB.6743.2.110.2021

02.06.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Wilkowice, ul. Cukrowa, dz. 515/52, 515/142, 515/123, 515/133, 515/140, 515/107, 515/106

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

AB.6743.2.111.2021

02.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Strzelecka, dz. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1084/6

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.112.2021

02.06.2021

Matuszczak Agata i Mariusz

Gronówko, dz. 26/31

Rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej o kocioł gazowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

AB.6743.2.113.2021

04.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Brylewo, dz. 122, 2/7, 3, 55, 131, 130, 129

Linia  kablowa energetyczna 0,4 kV, szafki kablowe SK oraz złącze kablowo- pomiarowe (kategoria XXVI)

AB.6743.2.114.2021

09.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Warzywna, dz. 332/37, 332/38, 333/7,333/8, 333/24

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.115.2021

09.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Włoszakowice, ul. Grotnicka, dz. 712, 835/3, 835/4, 838/1, 916, 923

Linia  elektroenergetyczna nn wraz z szafką kablową oraz  złączem kablowo - pomiarowym 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.116.2021

11.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 491/10, 491/11, 492, 553/25, 553/2, 553/26

Linia  kablowa energetyczna 0,4 kV oraz złącze ZK-3(kategoria XXVI)

AB.6743.2.117.2021

11.06.2021

Homska - Makowska Karolina

Święciechowa, dz. 1336

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)