zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
                                                                                                                                             

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2022

03.01.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. nr 515/42, 515/47, 515/52

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2022

03.01.2022

GĄD Jacek

Włoszakowice, dz. nr 134/1, 134/11

 Sieć wod - kan (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2022

04.01.2022

FRĄCKOWIAK Jerzy

Nowa Wieś, dz. nr 374/1

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3
w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2022

05.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Miastko, dz. nr 140, 71/37, 71/38, 71/29

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego z dwoma lokalami mieszkalnymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2022

10.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 518, 581/10, 581/13, 581/15, 581/16, 581/19, 582/1, 582/3

Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączem kablowym 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2022

11.01.2022

KACZMAREK Norbert

Garzyn, dz. nr 66/15

 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   dla zasilania kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2022

13.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Długie Stare, dz. nr 331, 310/4, 310/7, 152, 302

Linia kablowa elektroenergetyczna nn wraz z dwoma szafkami SK4 oraz złączem kablowo - pomiarowym ZK1x-1P (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2022

20.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Smyczyna, dz. nr 388/41, 388/42, 388/46, 459, 58/3

 Elektroenergetyczna sieć kablowa  0,4 kV  z szafką kablową SK- 4 oraz złacza kablowo - pomiarowe ZK1x-1P i ZK2x-2P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2022

24.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. nr 152/1 - 152/4, 152/6 - 152/13, 152/15 - 152/18, 155, 421, 147/23, 104, 151/8, 151/7, 152/4, 152/14

Linia kablowa energetyczna  0,4 kV, montaż szafek kablowych SK- 4 oraz złacz kablowo - pomiarowych ZK1x-1P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2022

25.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1027/13, 1132/1,1132/3, 1132/7, 1135/6

 Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączami kablowymi 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2022

25.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 321/2, 1027/13, 1135/6, 1135/34, 1135/35, 1137/2

  Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączami kablowymi 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2022

27.01.2022

KOZŁOWSKI Krzysztof

Święciechowa, dz. 1573

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   wraz z odcinkiem w gruncie

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2022

28.01.2022

HOME4U   Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/41, 90/42, 90/43

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej   w zespole budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2022

31.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. nr 476/4, 476/7, 476/8, 476/9, 476/10, 476/11, 476/12, 476/13, 476/19, 476/23

Sieć kablowa nn 0,4 kV, linia kablowa z szafkami kablowo - pomiarowymi i złączami kablowo - pomiarowymi 

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 18.02.2022r.

Uzupełnienie z dnia 14.03.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2022

31.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Mórkowo, dz. 261/2, 274/1, 274/2, 274/5, 287/4, 288, 296/5, 297/4, 297/5

 Sieć kablowa nn 0,4 kV, linia kablowa wraz  z szafką kablową  i złączem kablowo - pomiarowym 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2022

02.02.2022

KAMINIARZ Paulina

Strzyżewice, dz. 242/6

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   dla zasilania kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.17.2022

04.02.2022

JANUSZKIEWICZ Maciej

Święciechowa, dz. 230/10

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2022

08.02.2022

DARDAS Katarzyna

Włoszakowice, dz. 591/7

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.19.2022

08.02.2022

SZADY Barbara i Łukasz

Wilkowice, dz. 761/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy (kategoria  I/II)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2022

10.02.2022

PAUL Adrianna

Włoszakowice, dz. 167/44

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.21.2022

11.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 860/4, 1007/2

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania 3 budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2022

11.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Dąbcze, dz. 100/2, 85/13, 110/2, 110/11

 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2022

11.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Nowa Wieś, dz. 190/1, 160/10, 159/12

 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2022

14.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 778/26, 778/24, 777/5, 776/13, 776/1, 775/1, 775/3

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku letniskowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2022

14.02.2022

KISTELA Elżbieta

Święciechowa, dz. 1481

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2022

14.02.2022

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 75/3

 Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z przyłączem energetycznym  SN-15 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2022

16.02.2022

KONIECZNA Ewelina Maria

Ś¦więciechowa, dz. 507/3

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2022

16.02.2022

KURPISZ Sabina

Włoszakowice, dz. 82/7

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2022

16.02.2022

MAJER Magdalena i Damian

Krzycko Wielkie, dz. 401/1

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2022

17.02.2022

DANIELCZAK Maria i Krzysztof

Kociugi, dz. 149

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2022

18.02.2022

KACZMAREK Wiktor

Święciechowa, dz. 152

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.32.2022

21.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/24, 90/29 - 90/32, 90/45, 90/46, 90/47 - 90/61, 90/40, 90/27, 90/28

 Elektroenergetyczna sieć kablowa  0,4 kV, linia kablowa  0,4 kVz szafkami kablowymi SK-4 oraz złączami kablowo - pomiarowymi ZK2x - 2P 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.33.2022

22.02.2022

ŁOMIŃSKI Jacek

Święciechowa, dz. 1490

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2022

22.02.2022

KOZŁOWSKI Rafał

Święciechowa, dz. 1254

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2022

23.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 384/28, 438, 456/1, 1005

Linia kablowa  nn 0,4 kV oraz złącze kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.36.2022

02.03.2022

TOMASZEWSKA Paulina

Kłoda, dz. 828/2

 Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2022

02.03.2022

REPUTAŁA Maciej

Wilkowice, dz. 450/6

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2022

08.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 120/8, 143/4, 143/6, 143/7, 145

 Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.39.2022

09.03.2022

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Włoszakowice, dz. 171/31

 Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2022

09.03.2022

FREE WAY MAGDALENA GRYSZKA

Wilkowice, dz.  165/9, 166/9, 169/5

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.41.2022

11.03.2022

LICHA Zuzanna  i  LAUBACH Hubert

Wilkowice, dz. 393/65

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz szczelny zbiornik bezodpływowy(kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2022

18.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 393/3, 393/1, 473/4, 386/2, 391/1, 391/14, 391/28 - 391/42

 Złącza kablowe, szafka kablowa SK, linia kablowa  nn 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2022

22.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 1449/4, 1449/5, 1449/6,1449/7, 1449/8, 1450/15, Łoniewo, dz. 115/6

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2022

22.03.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Włoszakowice, dz. 556/28, 556/22

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100RC SDR11

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2022

23.03.2022

LORYCH  Dorota

Wilkowice, dz. 854/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Miastko, dz. 74/30, 74/46, 132, 74/45, 74/41

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.47.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wyciążkowo, dz. 133/42, 133/43, 133/45, 133/46, 133/61, 133/101, 133/291

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 94/22, 97/1, 97/2

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa ze złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2022

04.04.2022

JUJECZKA Aneta

Robczysko, dz. 81/1

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.50.2022

04.04.2022

HAN Ewa

Radomicko, dz. 107/3

 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.51.2022

05.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 775/1, 775/8, 775/10

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - kablowa dla zasilania domu jednorodzinnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2022

05.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Drzeczkowo, dz. 31/8, 32, 33, 35/2, 219, 226

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2022

06.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Piotrowice, dz. 29/1, 71, 127/23, 127/24, 127/25, 127/41, 143, 208

 Linia kablowa  nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo - pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.54.2022

06.04.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 712/2, 661, 701/4, 701/11

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.55.2022

08.04.2022

APOLINARSCY Jagoda i Jan

Zbarzewo, dz. 306/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.56.2022

11.04.2022

JUCHNIEWICZ Janina i Józef

Osieczna, dz. 1233/7, 1710/3, 1710/7

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.57.2022

11.04.2022

BOROWSKI Marek i Mirosława

Garzyn, dz. 167/26

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  o kocioł gazowy w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.58.2022

13.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 52/59, 53/3, 53/4, 53/7, 53/8, 53/9

 Linie kablowe  nn 0,4 kV oraz złącza kablowe

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.59.2022

13.04.2022

KACZMAREK Wiktor

Święciechowa, dz. 152

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2022

21.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1226/1, 1597, 1621, 1623/2

 Linia kablowa  nn 0,4 kV wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2022

25.04.2022

FIGLARZ Jarosław

Krzycko Wielkie, dz. 560/3

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2022

25.04.2022

DYMITRÓW Andrzej

Wyciążkowo, dz. 81/6

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2022

25.04.2022

KICKA Zofia i Józef

Lasocice, dz. 520/3

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.64.2022

26.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 955, 508/3, 508/4, 508/1, 508/9, 951, 529/2

Linia kablowa  nn 0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącza kablowo - pomiarowe ZK1x- 1P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.65.2022

27.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Długie Stare, dz. 167, 256, 257/5, 258/11

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2022

28.04.2022

RZYSKA Weronika

Włoszakowice, dz. 5009/30

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.67.2022

29.04.2022

KUPKA Paweł

Garzyn, dz. 308

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.68.2022

29.04.2022

BARTKOWIAK Przemysław

Piotrowice, dz. 127/95, 127/102

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz  zbiornik bezodpływowy

(kategoria  I)

Postanowienie z dnia 17.05.2022r.

Uzupełnienie z dnia 20.05.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.69.2022

05.05.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 836/10, 836/12, 836/16

Sieć wodoci±gowa z rur PE DN 280

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.70.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Zaborówiec dz. 271/43, 271/44, 271/45, 262/45, 294/2, 262/36, 262/39, 295, 1/26, 96/10,

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.71.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 930/1

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.72.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 749/13, 749/14, 749/15

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.73.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 876

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.74.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 295/4, 832

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.75.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 461/14, 461/12, 462/29, 462/22, 462/30, 848, 849, 470/7, 851, 782/3

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.76.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 938/2

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.77.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 965

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.78.2022

09.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 187/64, 187/25, 187/30, 187/63, 187/14, 187/61

Linia kablowa energetyczna 0,4 kV, złącze kablowo - pomiarowe, szafka kablowa SK-4 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.79.2022

09.05.2022

NARLOCH Zofia i Kazimierz

Przybyszewo, dz. 682, 718/3, 565/15, 297/60, 297/59, 300, 565/22

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.80.2022

09.05.2022

SZYMKOWIAK Wojciech

Garzyn, dz. 17/4

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym i instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.81.2022

11.05.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Nowe, dz. 141, 274/16, 274/27, 274/38, 274/44, 160/8, 201, 202/16

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.82.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 927, 934

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.83.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 899/2

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.84.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 50/2, 810, 811

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.85.2022

12.05.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

Bukówiec Górny, dz. 501, 503/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  dla budynku sali widowiskowej (kategoria  XV)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.86.2022

13.05.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Nowa Wieś, dz. 190/1, 166, 164/14, 164/15

Gazociąg śr/c  PE DE63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.87.2022

13.05.2022

ŚMIGIELSKI Leszek   STAJER Jarosław

Nowa Wieś, dz. 166, 175/3

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.88.2022

13.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 421/1, 421/2, 421/6, 421/7, 425

 Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.89.2022

18.05.2022

HAŁUPKA Tadeusz

Włoszakowice, dz. 95/6

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.90.2022

19.05.2022

Stacja Demontażu Pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL

Lasocice, dz. 172,179

 Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.91.2022

20.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 1118/1, 1118/5, 1643, 1666

Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.92.2022

20.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 118, 144/33, 144/34, 145

Linia kablowa nn - 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączem kablowo - pomiarowym  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.93.2022

20.05.2022

GMINA OSIECZNA

Kąty, dz. 116, 114/2

 Oświetlenie drogowe

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.94.2022

23.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 899/1, 899/4

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.95.2022

25.05.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 159, 160/2, 884/7, 884/15, 884/25

 Sieć gazowa śr/c dn63PE

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.96.2022

26.05.2022

MACKIEWICZ Elżbieta  i  WILLER Jerzy

Włoszakowice, dz. 572/5

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą towrzyszącą  (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.97.2022

27.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 1005, 456/1, 384/28, 438

Linia kablowa nN - 0,4 kV, szafa kablowa oraz złącze kablowo - pomiarowe  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.98.2022

30.05.2022

KRETSCHMER Sp.z o.o.

Kąkolewo, dz. 492, 553/17, 553/26

 Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.99.2022

31.05.2022

PAWŁOWSKI Waldemar

Kłoda, dz. 486/22, 486/25, 486/30, 486/33

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.100.2022

01.06.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 408/1, 408/6, 409/5, 409/6

Linia kablowa nN - 0,4 kV, montaż złącza kablowo - pomiarowego  (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 09.06.2022r.

Uzupełnienie z dnia 19.08.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.101.2022

02.06.2022

ANDRZEJEWSCY Aleksandra i Maciej

Dąbcze, dz. 786/33

Budynek mieszkalny jednorodzinny

  (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.102.2022

03.06.2022

WILCZAK Karol

Włoszakowice, dz. 890/6

 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.103.2022

07.06.2022

ZIĘCINA Anna i Janusz

Wilkowice, dz. 515/75

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.104.2022

08.06.2022

T&T HOME Tomasz Kulesza Tomasz Lichy

Henrykowo, dz. 572/15, 575/25

 Sieć wodociągowa DN 110

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.105.2022

10.06.2022

JANIAK Anna

SZKUDLARCZYK Waleria i Katarzyna

Święciechowa, dz. 1377

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.106.2022

13.06.2022

Stacja Demontażu Pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL

Lasocice, dz. 172, 179

Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.108.2022

14.06.2022

ROBASZEWSKA Anna

Krzemieniewo, dz. 1002

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.109.2022

15.06.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 295/4, 832

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.110.2022

15.06.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Przybyszewo, dz. 453, 666

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.111.2022

15.06.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Stare, dz. 331

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.112.2022

15.06.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Trzebiny, dz. 28/3

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.113.2022

20.06.2022

MAĆKOWIAK  Henryk

Strzyżewice, dz. 57/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.115.2022

21.06.2022

LISIECKI Ryszard

Stary Belęcin, dz. 11

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.116.2022

22.06.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód, dz. 135/2, 60, 74/1, 74/2, 137,112, 149/2

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.117.2022

23.06.2022

ŚMIGIELSKI GROUP Sp.zo.o. Dąbcze Sp.k. 

Dąbcze, dz. 54/27, 54/28, 53/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nr 3 z dwoma samodzielnymi  lokalami mieszkalnymi

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.118.2022

23.06.2022

ŚMIGIELSKI GROUP Sp.zo.o. Dąbcze Sp.k. 

Dąbcze, dz. 54/27, 54/28, 53/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nr 2 z dwoma samodzielnymi  lokalami mieszkalnymi

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.119.2022

27.06.2022

GRYGIEL Renata i Leszek

Bukówiec Górny, dz. 345/4

 Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.120.2022

28.06.2022

GMINA LIPNO

Lipno, dz. 429, 439/14

Rozdzielcza sieć wodociągowa dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.121.2022

29.06.2022

Stacja Demontażu Pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL  Jakub Moksiewicz

Lasocice, dz. 178/1

Instalacja kanalizacji ścieków przemysłowych (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.122.2022

30.06.2022

TOŚ Marian

Stary Belęcin, dz. 25

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.123.2022

01.07.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód, dz. 813/9, 158/1, 160/3

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.124.2022

05.07.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 41, 40/4, 40/2, 311/9,48

Sieć elektroenergetyczna kablowa nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.125.2022

05.07.2022

GAŁUC Beata

Brenno, dz. 462/8, 462/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią handlowo - usługową

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.126.2022

06.07.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 13/7, 13/12, 430

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.127.2022

11.07.2022

GMINA LIPNO

Mórkowo, dz. 83/1, 403/8

 Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 28.07.2022r.

Uzupełnienie z dnia 26.08.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.128.2022

11.07.2022

GMINA LIPNO

Wilkowice, dz. 513/3, 515/22

 Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 29.07.2022r.

Uzupełnienie z dnia 26.08.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.129.2022

13.07.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Dąbcze, dz. 391/14, 391/17, 391/18, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 391/23, 391/24, 391/25, 391/26, 391/27, 391/28, 391/36

 Linia kablowa nN wraz z szafką kablową SK4 oraz złączami kablowymi 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.130.2022

13.07.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Lasocice, dz 243/1, 246

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.131.2022

13.07.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Lasocice, dz 510, 823/3

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.132.2022

13.07.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 53/19

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.133.2022

14.07.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Lipno, dz. 407/34, 169, 408/3, 408/6, 408/8, 415, 413/21, 409/20, 409/21, 409/22, 409/23, 409/27, 409/19, 409/34, 409/35, 409/36, 409/47, 409/48

 Linia kablowa 0,4kV z złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafkami kablowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.134.2022

14.07.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wilkowice, dz. 90/13, 90/22, 90/26, 90/29, 90/31, 90/30, 90/35

Linia kablowa 0,4kV z złączami kablowo-pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.135.2022

14.07.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Moraczewo, dz. 446/8

 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.136.2022

20.07.2022

TB LOGISTICS Sp. z o. o.

Wilkowice, dz. 833/6, 833/8, 833/50, 904/1

Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z kablem zasilającym oraz odcinkiem instalacji wodociągowej

(kategorai VIII)

Postanowienie z dnia 10.08.2022r.

Uzupełnienie z dnia 23.08.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.137.2022

21.07.2022

KACZMAREK Stanisław

Oporowo, dz. 67/4, 178/7, 68/2

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.138.2022

22.07.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Grotniki, dz. 271/7, 276/3, 455/26, 455/28, 455/50, 455/54

Linia kablowa nn 0,4kV wraz z szafką kablową oraz złączem kablowo-pomiarowym

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.139.2022

22.07.2022

HAN  Ewa i Marek

Radomicko, dz. 107/3

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.140.2022

25.07.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GARZYN"

Oporowo, dz. 195

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.141.2022

26.07.2022

ANDRZEJEWSCY Agnieszka i Remigiusz

Święciechowa, dz. 1341

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.142.2022

27.07.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 53/9, 57/14, 57/19,74/1

Sieć kablowa nn 0,4 kV (linia kablowa z szafką kablową i złączem kablowo-pomiarowym)

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.143.2022

29.07.2022

GRYGIER Edyta i Hubert

Święciechowa, dz. 1628/12

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.144.2022

29.07.2022

SZYMAŃSKI Grzegorz

Włoszakowice, dz. 504/12

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowei szeregowej segment D

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.145.2022

29.07.2022

ŁUCZKA Jan

Włoszakowice, dz. 276/15

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.146.2022

29.07.2022

MACIĄG Łukasz

Włoszakowice, dz. 561/11

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.147.2022

08.08.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Lipno, dz. 112/2, 112/9, 112/18, 112/44

Linia kablowa nn 0,4kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.148.2022

10.08.2022

TĘGI TOMASZ

Kociugi, dz. 263

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  dla lokalu mieszlanego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.149.2022

10.08.2022

GMINA KRZEMIENIEWO

Krzemieniewo, dz. 714/8

Przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku administracyjnym     (kategoria  XII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.150.2022

10.08.2022

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Gronówko, dz. 73, 77/6, 132/1, 135/2, 135/3

Wyciążkowo, dz. 78

Sieć kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4777P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.151.2022

16.08.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Piotrowice, dz. 97, 110, 219/1, 219/2

Rozdzielcza sieć wodociagowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.152.2022

17.08.2022

MATUSZEWSKI Przemysław

Wilkowice, dz. 448/4

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.153.2022

18.08.2022

SZYMAŃSKI Grzegorz

Włoszakowice, dz. 504/12

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.154.2022

18.08.2022

GMINA LIPNO

Lipno, dz. 429, 439/14

Sieć kanalizacji sanitarnej   (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.157.2022

22.08.2022

TRZECIA - CZERWONA TOREBKA S.A. Sp.K.

Gronówko, dz. 145, 132/2

Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej   (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 08.09.2022r.

Uzupełnienie z dnia 27.09.2022r.

Postanowienie z dnia 12.10.2022r.

Uzupełnienie z dnia 17.10.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.158.2022

23.08.2022

DINO POLSKA S.A.

Święciechowa, dz. 1629/2, 1133/5

Rozbudowa sieci wodociągowej (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 13.09.2022r.

Uzupełnienie z dnia 22.09.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.159.2022

26.08.2022

MAJCHRZAK Joanna

Święciechowa, dz. 1579

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.160.2022

29.08.2022

GMINA LIPNO

Lipno, dz. 415, 409/34

Rozdzielcza sieć wodociągowa dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.161.2022

31.08.2022

PIWOSZ Czesław

Gronówko, dz. 70/5

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.162.2022

31.08.2022

PRZYBYLSKA Henryka

Stary Belęcin, dz. 10

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.163.2022

31.08.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Strzyżewice, dz. 138/2, 138/1, 177/5, 177/6, 507, 140,167,

Linia  kablowa nN  0,4 kV z szafkami kablowymi i złączami kablowo -pomiarowymi  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.164.2022

01.09.2022

KACZMAREK Renata i Rafał

Krzemieniewo, dz. 219

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.165.2022

09.09.2022

ŚMIGIELSKI GROUP Sp.zo.o. Dąbcze Sp.k. 

Dąbcze, dz. 53/6, 53/7, 53/8

Linia  kablowa 0,4 kV oświetleniowa, usytuowanie słupów oświetleniowych i szafki SO  (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.166.2022

13.09.2022

GIERLIŃSKI Krzysztof

Wilkowice, dz. 535/1

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.167.2022

15.09.2022

CHUDZIŃSKA Paulina

Osieczna, dz. 1198/11

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.168.2022

15.09.2022

PARZY Piotr

Osieczna, dz. 1198/6

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.169.2022

16.09.2022

KUBIAK Agnieszka

Pawłowice, dz. 404

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.170.2022

16.09.2022

RYCZKOWSKI Tomasz

Krzemieniewo, dz. 597/8

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.171.2022

19.09.2022

POMYKAŁA Urszula

Krzemieniewo, dz. 25

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.172.2022

19.09.2022

AGRO RYDZYNA Sp. z o. o.

Kłoda, dz. 346/1, 345/4, 347, 348

Zewnętrzna  instalacja gazu o średnicy dn 90 (kategoria  XXVI)

Postanowienie z dnia 10.10.2022r.

Uzupełnienie z dnia 17.10.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.173.2022

20.09.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Święciechowa, dz. 1084/6, 1191/7, 1193/3, 1193/5, 1609/1, 1609/3, 1609/4

Sieć kablowa nn 0,4 kV (linia  kablowa z szafką kablową i złączem kablowo -pomiarowym)  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.174.2022

23.09.2022

WAWRZYNIAK Czesław

Święciechowa, dz. 277

Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.175.2022

23.09.2022

PRZYBYLAK Małgorzata i Jacek

Garzyn, dz. 110/4

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.176.2022

23.09.2022

ADAMCZAK Marzena

Dąbcze, dz. 262/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.177.2022

23.09.2022

KRYSTKOWIAK Dorota i Mariusz

Strzyżewice, dz. 63/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.178.2022

26.09.2022

GRYGIEL Krzysztof

Bukówiec Górny, dz. 345/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny   (kategoria  I)

Postanowienie z dnia 14.10.2022r.

Uzupełnienie z dnia 10.11.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.179.2022

30.09.2022

WITA Kazimierz

Włoszakowice, dz. 1056

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.180.2022

30.09.2022

KUSZ Paweł

Włoszakowice, dz. 85/40

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.182.2022

04.10.2022

WOJCIECHOWSKI Witold

Wilkowice, dz. 657/3

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.183.2022

04.10.2022

HELMAN Ryszard

Wyciążkowo, dz. 135/3, 78, 64/5, 202/3, 133/354, 133/314, 13/315, 133/291

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 20.10.2022r.

sprzeciw

AB.6743.2.184.2022

06.10.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Gronówko, dz. 132/2, 145, 157/5, 161, 163

Sieć elektroenergetyczna kablowa nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.185.2022

07.10.2022

GMINA RYDZYNA

Dąbcze, dz. 19/4, 29/2, 28/40, 30/8, 30/5, 30/2, 31/35, 31/36, 31/38, 31/39, 31/57, 31/58, 31/41, 31/43, 31/45, 31/47, 31/49, 31/51, 31/53, 41

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.186.2022

12.10.2022

LORENC Marek

Wilkowice, dz. 91/3

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.187.2022

13.10.2022

GRYCZ Zdzisław

Włoszakowice, dz. 286/2

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.188.2022

14.10.2022

MASŁOWSKI Bogdan

Jezierzyce Kościelne, dz. 143/4, 143/6, 145

Rozbudowa sieci wodociągowej DE 110 (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 31.10.2022r.

Uzupełnienie z dnia 28.11.2022r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.189.2022

14.10.2022

ŻOŁĘDZIEJEWSCY Mariola i Andrzej

Włoszakowice, dz. 1048

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.190.2022

17.10.2022

JANKOWSKI Błażej

Włoszakowice, dz. 557

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.191.2022

19.10.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Sądzia, dz. 67, 95/4, 95/5, 96/1, 108/1, 109/1, 125/17, 125/24, 125/35

Linia  kablowa nn - 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączem kablowo - pomiarowym  (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 09.11.2022r.

Uzupełnienie z dnia 21.11.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.192.2022

19.10.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 635, 640

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.193.2022

19.10.2022

KUBERA Melisa

Wyciążkowo, dz. 133/214

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria  I)

 

Wniosek bez rozpoznania

AB.6743.2.194.2022

21.10.2022

OLEJNICZAK Ryszard

Krzemieniewo, dz. 114

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.195.2022

21.10.2022

MUSIELAK Lucyna i Jerzy

Krzemieniewo, dz. 671

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.196.2022

24.10.2022

BUSZEWICZ Maria i Józef

Święciechowa, dz. 977/13

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.197.2022

25.10.2022

NĘDZA Arleta i Krzysztof

Włoszakowice, dz. 161/1

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.198.2022

26.10.2022

GRYCZ Stanisław

Włoszakowice, dz. 286/2

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.199.2022

27.10.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Lasocice, dz. 319/8

Przebudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

sprzeciw

Postanowienie z dnia 17.11.2022r

 

AB.6743.2.200.2022

28.10.2022

GMINA LIPNO

Gronówko, dz. 92/14, 96, 99, 135/3, 105/1

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.201.2022

28.10.2022

RYBIŃSKI Tomasz

Świerczyna, dz. 1253, 1252, 331

Rozdzielcza sieć wodociągowa dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.202.2022

31.10.2022

GROBELNI Monika i Ireneusz

Dąbcze, dz. 85/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.203.2022

31.10.2022

GROBELNI Monika i Ireneusz

Dąbcze, dz. 85/10

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.204.2022

09.11.2022

MĄKOWICZ Jakub

Włoszakowice, dz. 1060

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.205.2022

10.11.2022

KUBIAK Agnieszka

Pawłowice, dz. 404

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.206.2022

14.11.2022

BOROWCZAK Karol

Włoszakowice, dz. 849/9

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.207.2022

17.11.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Strzyżewice, dz. 278, 539/9

Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 07.12.2022r.

Uzupełnienie z dnia 23.12.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.208.2022

17.11.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 460, 425, 431/6, 431/7, 419, 422/7, 421/6, 421/7

Rozbudowa sieci wodociągowej  (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 07.12.2022r.

Uzupełnienie z dnia 23.12.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.209.2022

17.11.2022

GMINA RYDZYNA

Dąbcze, dz. 47/29, 47/37, 47/36

Rozbudowa sieci wodociągowej  (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.210.2022

21.11.2022

BUDZIŃSCY Bronisława i Franciszek

Święciechowa, dz. 1339

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.211.2022

23.11.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Brenno, dz. 80/10, 80/11, 80/5, 80/1, 81/1, 81/5

Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.212.2022

24.11.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód, dz. 20/1, 112, 137

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.213.2022

24.11.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Nowe, dz. 103, 137

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.214.2022

24.11.2022

ADAMSCY Karolina i Wiktor

Strzyżewice, dz. 60/4

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.215.2022

25.11.2022

KAMIŃSCY Marzena i Krzysztof

Włoszakowice, dz. 555/4

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.216.2022

28.11.2022

KONIECZNI Katarzyna i Robert

Lipno, dz. 477/1

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

Postanowienie z dnia 13.12.2022r.

Uzupełnienie z dnia 22.12.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.217.2022

29.11.2022

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  Sp. z o. o.

Dominice, dz. 112, 111/1

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.218.2022

29.11.2022

NIERUCHOMOŚCI GĄD    Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 80/2, 864/1

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.219.2022

01.12.2022

ENEA Operator Sp. z o. o.

Krzycko Wielkie, dz.157/1, 157/7, 157/6, 156/3, 14/2, 226/1, 226/2, 208, 209, 214

Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV dla zasilania sześciu domów jednorodzinnych  2 - lokalowych  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.220.2022

02.12.2022

WAWRZYNIAK Tomasz

Krzemieniewo, dz. 1171

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.221.2022

08.12.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Stare, dz. 74,70/10,70/15

Sieć sanitarna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.222.2022

08.12.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 1303, 1331

Sieć sanitarna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.223.2022

08.12.2022

GRYGIEL Krzysztof

Bukówiec Górny, dz. 345/7

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.224.2022

08.12.2022

RUKS Arkadiusz

Osieczna, dz. 1319/2, 1198/7, 1198/10

Rozbudowa sieci wodociągowej  (kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.225.2022

12.12.2022

P.P.H.U. OSŁONKA  Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 417/2, 418/2

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku produkcyjno - handlowo - usługowym  (kategoria  XVII)

 

 

AB.6743.2.226.2022

19.12.2022

LORYCH Andrzej

Sądzia, dz. 41/26

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.227.2022

19.12.2022

SZABAŁA Małgorzata

Sądzia, dz. 41/26

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.228.2022

22.12.2022

ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 340/4, 375/4

Sieć elektroenergetyczna   0,4 kV (oświetlenie drogowe)

 (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.229.2022

29.12.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

Bukówiec Górny, dz. 1124, 350/2, 350/3, 350/4, 324, 340, 350/5, 350/6, 1123/13, 1123/15, 1122/11

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 17.01.2023r.

Uzupełnienie z dnia 20.01.2023r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.230.2022

29.12.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

Włoszakowice, dz. 518, 580/2, 580/4, 580/13, 580/21

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.231.2022

29.12.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

Włoszakowice, dz. 592/1, 592/2, 595/1, 603, 581/22, 581/39

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.232.2022

29.12.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

KrzyckoWielkie, dz. 350/2, 416, 599, 584/15, 584/20, 584/26

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.233.2022

30.12.2022

ŁAKOMY Maciej

Grotniki, dz. 116/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria  I)

sprzeciw