Data wpisu i nr. sprawy

Imię i nazwisko inwestora

Adres i miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wszczęcia

Nr i data wydania decyzji

AB.6740.4.178.2022

14.03.2022

P4 Sp. zo.o.

Wilkowice, dz.842/2

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieża stalowa wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

22.03.2022

 343/2022 17.05.2022 

AB.6740.4.279.2022

08.04.2022

P4 Sp. zo.o.

 Gronówko, dz. 79

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieża stalowa wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

14.04.2022

548/2022 01.08.2022 

AB.6740.4.295.2022

15.04.2022

EMITEL S.A.    

Lubonia, dz. 280

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieża stalowa wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)          

09.05.2022

481/2022  14.07.2022

AB.6740.4.458.2022

15.06.2022

P4 Sp. zo.o.

Niechłód, dz. 257

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieża stalowa wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową) 

28.06.2022

568/2022 10.08.2022 

AB.6740.4.608.2022

26.08.2022

P4 Sp. zo.o.

Kłoda, dz. 812/6

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)    

07.09.2022

698/2022  13.10.2022

AB.6740.4.729.2022

26.10.2022

P4 Sp. zo.o.

Przybyszewo, dz. 70

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)    

02.11.2022

743/2022  16.11.2022