Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "oswiadczenie_kierownika_budowy.pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy..pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "wniosek_o_pozwolenie_na_czesciowe_uzytkowanie..pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "wniosek_o_pozwolenie_na_uzytkowanie..pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "zgloszenie_rozpoczecia_budowy_rozbiorki_robot_budowlanych..pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "oswiadczenie_o_podjeciu_obowiazkow_kierownika_budowy__rozbiorki.pdf"
2012-01-16 10:53:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "oswiadczenie_o_podjeciu_obowiazkow_inspektora_nadzoru.pdf"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2012-01-16 10:53:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zmiana kierowanika budowy DRUK"
2012-01-16 10:53:38 Maciej Hampel Aktualizacja nowe wnioski
2012-06-05 10:14:15 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy"
2012-06-05 10:14:15 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy"
2012-06-05 10:14:16 Maciej Hampel Aktualizacja
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy" na "Oświadczenie kierownika budowy"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" na "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" na "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)" na "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" na "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" na "Pozwolenie na użytkowanie"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" na "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" na "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2012-06-05 10:22:12 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zmiana kierowanika budowy DRUK" na "Zmiana kierowanika budowy DRUK"
2012-06-05 10:22:13 Maciej Hampel Aktualizacja
2012-08-24 10:31:49 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2012-08-24 10:31:49 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2012-08-24 10:31:51 Maciej Hampel Aktualizacja
2012-10-01 07:39:00 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2012-10-01 07:39:01 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2012-10-01 07:39:02 Maciej Hampel Aktualizacja
2013-10-04 13:22:59 Mikołaj Jakubowski Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2013-10-04 13:22:59 Mikołaj Jakubowski Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2013-10-04 13:22:59 Mikołaj Jakubowski Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2013-10-04 13:23:00 Mikołaj Jakubowski Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2013-10-04 13:23:00 Mikołaj Jakubowski Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2013-10-04 13:23:01 Mikołaj Jakubowski Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli - obiekty wielkopowierzchniowe-druk"
2013-10-04 13:23:01 Mikołaj Jakubowski Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2013-10-04 13:23:04 Mikołaj Jakubowski Aktualizacja
2014-10-28 09:04:56 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy"
2014-10-28 09:04:57 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2014-10-28 09:04:58 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2014-10-28 09:04:59 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2014-10-28 09:04:59 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2014-10-28 09:04:59 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2014-10-28 09:04:59 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli - obiekty wielkopowierzchniowe-druk"
2014-10-28 09:05:00 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana kierowanika budowy DRUK"
2014-10-28 09:05:01 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2014-10-28 09:05:01 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2014-10-28 09:05:02 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 1
2014-10-28 09:05:03 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 2
2014-10-28 09:05:03 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 3
2014-10-28 09:05:04 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)" w pozycji nr 4
2014-10-28 09:05:04 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 5
2014-10-28 09:05:05 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 6
2014-10-28 09:05:06 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 7
2014-10-28 09:05:06 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 8
2014-10-28 09:05:07 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 9
2014-10-28 09:05:08 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zmiana kierowanika budowy DRUK" w pozycji nr 10
2014-10-28 09:05:16 Maciej Hampel Aktualizacja wniosków
2015-04-30 08:25:13 Maciej Hampel Aktualizacja
2015-06-23 09:24:58 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2015-06-23 09:25:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 10
2015-06-23 09:25:09 Marcin Golembka Aktualizacja wniosków
2015-09-01 07:46:08 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2015-09-01 07:46:08 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2015-09-01 07:46:09 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2015-09-01 07:46:09 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2015-09-01 07:46:09 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana kierowanika budowy DRUK"
2015-09-01 07:46:09 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2015-09-01 07:46:10 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2015-09-01 07:46:10 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2015-09-01 07:46:10 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2015-09-01 07:46:10 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2015-09-01 07:46:11 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 1
2015-09-01 07:46:12 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 2
2015-09-01 07:46:12 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 3
2015-09-01 07:46:13 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 4
2015-09-01 07:46:14 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 5
2015-09-01 07:46:14 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 6
2015-09-01 07:46:15 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)" w pozycji nr 7
2015-09-01 07:46:15 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)" w pozycji nr 8
2015-09-01 07:46:16 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 9
2015-09-01 07:46:17 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 10
2015-09-01 07:46:17 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 11
2015-09-01 07:46:18 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 12
2015-09-01 07:46:19 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 13
2015-09-01 07:46:19 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 14
2015-09-01 07:46:20 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 15
2015-09-01 07:46:21 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 16
2015-09-01 07:46:21 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 17
2015-09-01 07:46:22 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2015-09-01 07:46:28 Marcin Golembka Aktualizacja wniosków
2015-09-07 13:29:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2015-09-07 13:29:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2015-09-07 13:29:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2015-09-07 13:29:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2015-09-07 13:29:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2015-09-07 13:29:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2015-09-07 13:29:42 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 13
2015-09-07 13:29:43 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 14
2015-09-07 13:29:43 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 15
2015-09-07 13:29:44 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 16
2015-09-07 13:29:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 17
2015-09-07 13:29:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2015-09-07 13:29:53 Marcin Golembka Aktualizacja wniosków
2016-01-11 12:44:11 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-01-11 12:44:12 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-01-11 12:44:19 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 17
2016-01-11 12:44:22 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2016-01-11 12:44:24 Marcin Golembka Aktualizacja
2016-03-10 07:58:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2016-03-10 07:58:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2016-03-10 07:58:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2016-03-10 07:58:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o zawiadomieniu służb (PIS,PSP)"
2016-03-10 07:58:37 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2016-03-10 07:58:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2016-03-10 07:58:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2016-03-10 07:58:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2016-03-10 07:58:41 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby" w pozycji nr 1
2016-03-10 07:58:41 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby" w pozycji nr 2
2016-03-10 07:58:41 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 3
2016-03-10 07:58:43 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 4
2016-03-10 07:58:43 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 5
2016-03-10 07:58:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 6
2016-03-10 07:58:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 7
2016-03-10 07:58:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 8
2016-03-10 07:58:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 9
2016-03-10 07:58:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 10
2016-03-10 07:58:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 11
2016-03-10 07:58:51 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 12
2016-03-10 07:58:51 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 13
2016-03-10 07:58:52 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 14
2016-03-10 07:58:52 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 15
2016-03-10 07:58:53 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 16
2016-03-10 07:58:53 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 17
2016-03-10 07:58:56 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2016-03-10 07:58:59 Marcin Golembka Aktualizacja
2016-03-10 13:43:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2016-03-10 13:43:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2016-03-10 13:43:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2016-03-10 13:43:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2016-03-10 13:43:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-03-10 13:43:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2016-03-10 13:43:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 13
2016-03-10 13:43:51 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 14
2016-03-10 13:43:51 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 15
2016-03-10 13:43:53 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 16
2016-03-10 13:43:53 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 17
2016-03-10 13:43:56 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2016-03-10 13:43:58 Marcin Golembka Aktualizacja
2016-03-10 13:44:48 Marcin Golembka Aktualizacja
2017-05-25 14:18:17 Marcin Golembka Aktualizacja
2017-05-25 14:18:32 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "zał. 2 Zasady bezpiecznego użytkowania butli" w pozycji nr 19
2017-05-25 14:18:33 Marcin Golembka Aktualizacja
2017-05-25 14:19:25 Marcin Golembka Aktualizacja
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2017-09-21 07:33:38 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2017-09-21 07:33:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2017-09-21 07:33:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby" w pozycji nr 2
2017-09-21 07:33:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby" w pozycji nr 3
2017-09-21 07:33:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 4
2017-09-21 07:33:45 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 5
2017-09-21 07:33:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 6
2017-09-21 07:33:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 7
2017-09-21 07:33:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 8
2017-09-21 07:33:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 9
2017-09-21 07:33:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 10
2017-09-21 07:33:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 11
2017-09-21 07:33:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 12
2017-09-21 07:33:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 13
2017-09-21 07:33:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 14
2017-09-21 07:33:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 15
2017-09-21 07:33:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 16
2017-09-21 07:33:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 17
2017-09-21 07:33:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 18
2017-09-21 07:33:50 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2017-09-21 07:33:55 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-05-29 13:30:28 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny" w pozycji nr 20
2018-05-29 13:30:30 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-05-29 13:30:54 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-05-29 14:09:21 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-05-29 14:09:40 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny"
2018-05-29 14:09:41 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)" w pozycji nr 20
2018-05-29 14:09:42 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-07-06 09:14:30 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)"
2018-07-06 09:14:31 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)" w pozycji nr 20
2018-07-06 09:14:32 Marcin Golembka Aktualizacja
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwestora służby"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2018-09-20 09:45:56 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2018-09-20 09:45:59 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby" w pozycji nr 3
2018-09-20 09:45:59 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby" w pozycji nr 4
2018-09-20 09:45:59 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 5
2018-09-20 09:45:59 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 6
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 7
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 8
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 9
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 10
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 11
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 12
2018-09-20 09:46:00 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 13
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 14
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 15
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 16
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 17
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 18
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2018-09-20 09:46:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2018-09-20 09:46:02 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-01-02 10:34:00 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2019-01-02 10:34:00 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2019-01-02 10:34:01 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2019-01-02 10:34:02 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2019-01-02 10:34:03 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-05-16 08:34:21 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-05-16 08:34:55 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-06-08 09:05:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2019-06-08 09:05:36 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2019-06-08 09:05:37 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 19
2019-06-08 09:05:37 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 20
2019-06-08 09:05:39 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-06-08 09:06:07 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-07-11 09:54:16 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-07-25 10:42:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2019-07-25 10:42:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2019-07-25 10:42:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2019-07-25 10:42:44 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2019-07-25 10:42:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o zakończeniu budowy"
2019-07-25 10:42:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 5
2019-07-25 10:42:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 6
2019-07-25 10:42:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 7
2019-07-25 10:42:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 8
2019-07-25 10:42:47 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 9
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 10
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 11
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 12
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 13
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 14
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 15
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 16
2019-07-25 10:42:48 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 17
2019-07-25 10:42:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 18
2019-07-25 10:42:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2019-07-25 10:42:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2019-07-25 10:42:51 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-11-05 10:07:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2019-11-05 10:07:39 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2019-11-05 10:07:40 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2019-11-05 10:07:41 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2019-11-05 10:07:42 Marcin Golembka Aktualizacja
2019-11-26 08:37:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2019-11-26 08:37:45 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2019-11-26 08:37:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 19
2019-11-26 08:37:46 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 20
2019-11-26 08:37:47 Marcin Golembka Aktualizacja
2020-10-01 08:36:26 Marcin Golembka Aktualizacja
2020-11-02 13:51:52 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby"
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby" w pozycji nr 3
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby" w pozycji nr 4
2021-01-29 13:25:02 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 5
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy" w pozycji nr 6
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 7
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru" w pozycji nr 8
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 9
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)" w pozycji nr 10
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 11
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie" w pozycji nr 12
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 13
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie" w pozycji nr 14
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 15
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk" w pozycji nr 16
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 17
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych" w pozycji nr 18
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2021-01-29 13:25:03 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2021-01-29 13:25:05 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-03-03 07:03:06 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-05-18 11:18:14 Maciej Hampel Aktualizacja
2021-06-14 13:13:48 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-06-14 13:13:48 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-06-14 13:13:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2021-06-14 13:13:49 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2021-06-14 13:13:51 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-07-01 07:25:28 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-07-01 07:25:28 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-07-01 07:25:28 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 19
2021-07-01 07:25:28 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy" w pozycji nr 20
2021-07-01 07:25:30 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-04 10:20:52 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-04 10:26:30 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie inwetora służby"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadonienie o zakończeniu budowy"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Zawiadomienie o kontroli wielkopowierzchniowe-druk"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na użytkowanie"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na częściowe użytkowanie"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy(rozbiórki)"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2021-08-04 10:28:34 Marcin Golembka Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru"
2021-08-04 10:28:35 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-06 12:21:02 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-06 12:22:10 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-08-27 09:02:02 Marcin Golembka Aktualizacja
2021-09-24 07:38:39 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "informacja_o_braku_dostepnosci-1-1" w pozycji nr 3
2021-09-24 07:38:39 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci-3" w pozycji nr 4
2021-09-24 07:38:39 Marcin Golembka Dodano załącznik o nazwie "wniosek_z_zadaniem_o_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej_strony_internetowej_lub_aplikacji_mobilnej-1" w pozycji nr 5
2021-09-24 07:38:41 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-01-12 06:40:44 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-04-01 08:24:24 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-05-16 15:08:40 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-07-28 07:27:55 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-07-28 07:29:15 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-07-28 07:29:45 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-07-28 07:30:10 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-07-28 07:30:45 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-10-06 07:06:57 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-11-02 09:56:52 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-12-15 11:52:39 Marcin Golembka Aktualizacja
2022-12-19 09:53:06 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-02-06 07:40:36 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-02-06 07:41:31 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-02-13 11:49:03 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-02-13 11:50:54 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-08-18 09:14:17 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-09-18 10:16:18 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-09-18 10:17:18 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-09-26 08:07:12 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-09-26 08:08:17 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-11-08 14:25:09 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-11-08 14:28:26 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-11-08 14:28:41 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-11-22 09:23:46 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-12-21 09:46:15 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-12-21 09:47:00 Marcin Golembka Aktualizacja
2023-12-28 11:53:50 Marcin Golembka Aktualizacja
2024-03-07 07:45:31 Marcin Golembka Aktualizacja
2024-05-08 12:29:56 Marcin Golembka Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij