Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2010-07-15 07:14:46 Maciej Hampel Aktualizacja
2010-07-15 07:15:04 Maciej Hampel Aktualizacja
2010-07-15 10:53:41 Maciej Hampel Aktualizacja
2010-07-16 08:01:57 Maciej Hampel Aktualizacja
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-04-26 11:01:25 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-04-26 11:01:26 Maciej Hampel Aktualizacja
2013-09-10 08:51:41 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-10 08:51:42 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-10 08:51:42 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-10 08:51:42 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-10 08:51:42 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią" na "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-09-10 08:51:42 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią" na "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-09-10 08:51:43 Maciej Hampel Aktualizacja
2013-09-10 08:56:14 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę"
2013-09-10 08:56:14 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę"
2013-09-10 08:56:15 Maciej Hampel Aktualizacja
2013-09-18 08:55:18 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:18 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią" na "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią" na "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na "Zgoda na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:19 Maciej Hampel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na "Zgoda na rozbiórkę"
2013-09-18 08:55:20 Maciej Hampel Aktualizacja
2015-01-28 12:51:28 Maciej Hampel Aktualizacja
2015-01-28 13:45:45 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2015-01-28 13:45:45 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2015-01-28 13:45:45 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2015-01-28 13:45:45 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią"
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią - 1 osoba" w pozycji nr 1
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią - 1 osoba" w pozycji nr 2
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" w pozycji nr 3
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" w pozycji nr 4
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 5
2015-01-28 13:45:46 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 6
2015-01-28 13:45:47 Maciej Hampel Aktualizacja
2015-01-28 14:15:53 Maciej Hampel Aktualizacja
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią - 1 osoba"
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią - 1 osoba"
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego" w pozycji nr 1
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego " w pozycji nr 2
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane " w pozycji nr 3
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane " w pozycji nr 4
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" w pozycji nr 5
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę " w pozycji nr 6
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 7
2015-08-21 10:39:57 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 8
2015-08-21 10:39:58 Maciej Hampel Aktualizacja
2016-03-18 12:30:14 Maciej Hampel Aktualizacja
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę "
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę"
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego "
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane "
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane "
2016-12-21 10:01:30 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1" w pozycji nr 1
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1" w pozycji nr 2
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Informacja uzupełnijąca - B4" w pozycji nr 3
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Informacja uzupełnijąca - B4" w pozycji nr 4
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3" w pozycji nr 5
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3" w pozycji nr 6
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 7
2016-12-21 10:01:31 Maciej Hampel Przesunięto załącznik o nazwie "Zgoda na rozbiórkę" na pozycję nr 8
2016-12-21 10:01:32 Maciej Hampel Aktualizacja
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3"
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3"
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1"
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1"
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1" w pozycji nr 1
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1" w pozycji nr 2
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3" w pozycji nr 7
2017-04-06 08:11:58 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3" w pozycji nr 8
2017-04-06 08:11:59 Maciej Hampel Aktualizacja
2018-05-24 12:07:23 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)" w pozycji nr 9
2018-05-24 12:07:25 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 09:23:23 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 09:33:41 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 11:54:16 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 12:32:03 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 12:36:02 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 12:43:52 Maciej Hampel Aktualizacja
2020-08-12 12:44:12 Maciej Hampel Aktualizacja
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - B1"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Informacja uzupełnijąca - B4"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Informacja uzupełnijąca - B4"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane - B3"
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "PB-3Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę" w pozycji nr 1
2021-07-13 12:10:34 Maciej Hampel Dodano załącznik o nazwie "PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysoponowania nieruchomością na cele budowlane" w pozycji nr 2
2021-07-13 12:10:35 Maciej Hampel Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij