Uchwała Nr XLVII/313/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr VI/66/2015 w sprawie zmiany statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr II/33/10 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XIV/102/08 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Leszczyńskiego.