Rada Powiatu Leszczyńskiego

Pl. Kościuszki 4b

64-100 Leszno

tel. 65-529-68-01 (Sekretariat Starosty)

     65-529-68-52 (Biuro Obsługi Rady)

fax 65-529-68-09

e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl

serwis internetowy: www.powiat-leszczynski.pl