Uchwała nr IV/37/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leszczyńskim na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXI/312/2014 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leszczyńskim na lata 2014-2020