W sprawie:
organizacji stanowiska kierowania Starosty, w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Data uchwały:
2010-07-01

Numer uchwały:
12/10

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-07-01