W sprawie:
zmieniające Zarządzenie nr 2/05 Starosty Leszczyńskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Data uchwały:
2010-10-27

Numer uchwały:
23/10

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-27