Uchwała Nr VI/73/11 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2017