W sprawie:
ustalenia sposobu realizacji zadań związanych z wystąpieniem do sądu o orzeczenie przepadku usunietych z drogi pojazdów na rzecz powiatu i wykonania tego orzeczenia w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data uchwały:
2012-04-17

Numer uchwały:
5/2012

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-17